Pensum

Kid – 5-8 år

Frikamp og grunnteknikker for alle belter.

Grad Belte   Pensum til neste belte
Cup 10-1 Hvitt Mønster 1 ”il Jang”, to bevegelser.
Cup 10-2 Hvitt med oransje Mønster 1 ”il Jang”, seks bevegelser.
Cup 9-1 Hvitt med gult Mønster 1 ”il Jang”, tolv bevegelser.
Cup 9-2 Gult med hvitt Mønster 1 ”il jang”, hele mønsteret – atten bevegelser. Må kunne knyte belte.
Cup 8 Cup 8 og videre blir som for junior.

Junior, 8-12 år

Frikamp og grunnteknikker for alle belter.

Grad Belte   Pensum til neste belte
Cup 10 Hvitt Mønster 1 ”Il Jang”, seks bevegelser.
Cup 10-1 Oransje Mønster 1 ”Il Jang”, tolv bevegelser.
Cup 9 Gult med hvitt Mønster 1 ”Il Jang”, atten bevegelser (hele) .
Cup 8-1 Gult Hele mønster 1 ”Il Jang”, 1-12 av mønster 2 ”I Jang” .  Må kunne knyte beltet ditt.
Cup 8-2 Gult og 1 grønn stripe Hele mønster 1 ”Il Jang”, hele mønster 2 ”I Jang”.
Cup 7-1 Grønt med hvitt Hele mønster 2 ”I Jang”, 1-12 av mønster 3 ”Sam Jang”.
Cup 7-2 Grønt med hvitt og 1 grønn stripe Mønster 2 ”I Jang”, mønster 3 ”Sam Jang”, avtalekamp 3-stegs 1-3.
Cup 6-1 Grønt Mønster 3 ”Sam Jang”, 1-12 av mønster 4 ”Sa Jang”.
Cup 6-2 Grønt og 1 blå stripe Mønster 3 ”Sam Jang”, mønster 4 ”Sa Jang”.
Cup 5-1 Blått med hvitt Mønster 4 ”Sa Jang”, 1-12 av mønster 5 ”O Jang”.
Cup 5-2 Blått med hvitt og 1 blå stripe Mønster 4 ”Sa Jang”, mønster 5 ”O Jang”.
Cup 4-1 Blått Mønster 5 ”O Jang”, 1-12 av mønster 6 ”Yuk Jang”, brekking.
Cup 4-2 Blått og 1 rød stripe Mønster 5 ”O Jang”, mønster 6 ”Yuk Jang”, brekking.
Cup 3-1 Rødt med hvitt Mønster 6 ”Yuk Jang”, 1-12 av mønster 7 ”Chil Jang”, brekking.
Cup 3-2 Rødt med hvitt og 1 rød stripe Mønster 6 ”Yuk Jang”, mønster 7 ”Chil Jang”, brekking, 6 avtalekamper.
Cup 2 Rødt Mønster 7 ”Chil Jang”, 1-12 av mønster 8 ”Pal Jang”, brekking, 6 avtalekamper.
Cup 1-1 Rødt og 1 svart stripe Mønster 7 ”Chil Jang”, mønster 8 ”Pal Jang”, brekking, 6 avtalekamper.
Cup 1-2 Rødt og 2 svarte striper Mønster 8 ”Pal Jang”, mønsteret Koryo, mønsteret Keumgang,  brekking, 13 avtalekamper.
1. poom Rødt med svart Mønster 8 ”Pal Jang”, mønsteret Koryo, brekking, 13 avtalekamper.

Senior

Frikamp og grunnteknikker for alle belter.

Grad Belte   Pensum til neste belte
10. cup Hvitt Mønster 1 ”Il Jang”, tolv bevegelser.
9. cup Gult med hvitt Hele mønster 1 ”Il Jang”.
8. cup Gult Mønster 1 ”Il Jang”, mønster 2 ”I Jang”. Må kunne knyte beltet ditt.
7. cup Gult og 1 grønn stripe Mønster 2 ”I Jang”, mønster 3 ”Sam Jang”.
6. cup Grønt Mønster 3 ”Sam Jang”, mønster 4 ”Sa Jang”.
5. cup Grønt og 1 blå stripe Mønster 4 ”Sa Jang”, mønster 5 ”O Jang”.
4. cup Blått Mønster 5 ”O Jang”, mønster 6 ”Yuk Jang”.
3. cup Blått og 1 rød stripe Mønster 6 ”Yuk Jang”, mønster 7 ”Chil Jang”.  Brekking. 6 avtalekamper.
2. cup Rødt Mønster 7 ”Chil Jang”, mønster 8 ”Pal Jang”. Brekking. 6 avtalekamper.
1. cup Rødt og 1 svart stripe Mønster 8 ”Pal Jang”, mønsteret Koryo. Brekking. 13 avtalekamper.
1. dan Svart, 1 gullstripe Mønster 8 ”Pal Jang”, mønsteret Koryo, mønsteret Keumgang. Brekking. 13 avtalekamper. Minimum 1 års trening siden forrige gradering.