Om taekwondo

Se også: historie

Konkurranse, selvforsvar eller bare mosjon?

Taekwondo er Sør-Koreas nasjonalsport og en av verdens mest utbredte kampsporter. Moderne taekwondo ble til på 1950-tallet, men bygger på forskjellige former for kampkunst som går to tusen år tilbake i tid.

Tae betyr fot, eller å springe, sparke eller knuse med foten; kwon betyr hånd, eller å slå eller knuse med knyttneve; do betyr kunsten, metoden, eller veien å gå. Taekwondo kan derved oversettes med for eksempel ”kunsten å knuse med fot og hånd” eller ”fotens og håndens vei” eller svært forenklet, ”fot hånd hode”. Det legges like stor vekt på å bruke hodet som på å bruke kroppen.

Når du skal trene taekwondo, innebærer det

 • fysisk trening
 • kamptrening etter bestemte regler
 • å lære en stor mengde forskjellige teknikker
 • å øve på kombinasjoner i teknikker, i et system kalt «mønster»
 • å øve på selvforsvar
 • mental trening

Etikk

Denne etikken er selve grunnpilaren i taekwondos filosofi. Ved å etterleve dette, og forstå meningen med setningene, har man allerede kommet langt i taekwondos teoretiske del.

 1. Vis lojalitet mot mestere og instruktører.
 2. Vær høflig, ærlig og tålmodig.
 3. Ha selvdisiplin, selvkontroll og selvtillit.

Filosofi

Do handler blant annet om den filosofiske måten å leve på. Fra gammelt av legger taekwondo stor vekt på mental og sjelelig utvikling.

Den koreanske kulturen er åndelig svært influert av buddhismen, og påvirket av organisasjonen Hwarang-do. Tidligere hadde de militær undervisning for adelig ungdom. Deres ære bestod hovedsakelig av lojalitet mot nasjonen, respekt for foreldre, tapperhet på slagmarken, og å unngå unødig vold og drap. Krigerne ble undervist i kampkunst, filosofi og religion.

Gjennom trening av taekwondo, er den ultimate elev en som kan leve i harmoni med universet. Det å vite forskjell mellom rett og galt kan ofte være en utfordring, men taekwondo bidrar til å skape god moral og god oppførsel. Det vil også hjelpe elevene til å kvitte seg med egoisme og voldelige holdninger. Det å finne ut om hvordan man skal leve og finne balansen mellom yin og yang, er en elevs ultimate levestil. Det må være balanse mellom yin og yang for at man skal kunne leve i harmoni.

En elev tenker over betydningen av den filosofiske og åndelige delen av taekwondo, så vel som den fysiske delen. Eleven lærer også ansvar og ærlighet for å kunne være i harmoni med samfunnet.

En ekte taekwondoutøver skal alltid vite hvordan en skal oppføre seg i alle situasjoner. Det er slike mennesker taekwondo vil forbindes med. Respekt, ydmykhet og en sterk følelse for moral er også viktige elementer en taekwondoutøver må lære seg. I taekwondo legges det svært stor vekt på respekt. Det er respekt som holder forholdet mellom elev og master ved like. Om en elev ikke viser respekt for sin mester, vil vedkommende heller ikke være velkommen for å trene.

Grunnsetninger

Mange former for taekwondo har fem grunnsetninger som utøverne må lære seg å leve etter.

Høflighet ye ui

courtesy

Vi viser høflighet ved å bukke når vi går inn og ut av treningssalen; vi bukker mot flagget og mot treneren, og vi hilser formelt på hverandre før og etter vi går kamp mot hverandre.

Vi viser også høflighet ved å møte opp i ren treningsdrakt, og ved å holde drakta vår i orden underveis i treningene.

Normal høflighet er noe vi også skal legge vekt på utenom treninger.

Integritet yom chi

integrity

Vi skal vite hva som er rett og galt. Vi skal ha samvittighet til å føle skyld hvis vi har gjort noe som er galt, og personlig kraft til å kjempe for det som er rett.
Standhaftighet in nae

perseverance

Vi gir oss ikke så fort, men forsøker igjen og igjen, for å komme et skritt nærmere målet.

I taekwondo møter vi teknikker av økende vanskelighetsgrad, og vi trenger standhaftighet når du skal lære dem til fulle. Å forsøke, og ikke gi opp, er taekwondos budskap til utøverne.

Det gjelder også andre mål vi setter oss i livet.

Selvkontroll guk gi

self control

Vi skal vite når vi kan bruke full kraft, og når vi må være mer forsiktig med styrken vår. Dette er spesielt viktig når vi går frikamp.

Vi skal ha kontroll over våre fysiske handlinger, men også våre tanker og åndelige handlinger. Vi skal vite at selv om vi lærer kampteknikker, er det største målet å unngå kamp. Vi skal ikke bruke taekwondo til å slåss, selv om vi lærer å slåss.

Ukuelig ånd baekjul boolgool

indominable spirit

Vi skal ha mot til å kjempe for det vi tror på, samme hvor dårlig sjanse vi har. Ingen skal dominere oss.

Vi skal alltid gi vår fulle innsats.

 

Taekwondos lover

Fra gammelt av er dette taekwondos lover:

 1. Jeg skal følge taekwondos regler.
 2. Jeg skal respektere instruktører og høyere graderte.
 3. Jeg skal aldri misbruke taekwondo.
 4. Jeg skal kjempe for frihet og rettferdighet.
 5. Jeg skal hjelpe til å bygge en fredelig verden.