Mønster

Mønstrene finner du i menyen: 1 il jang | 2 i jang | 3 sam jang | 4 sa jang | 5 o jang | 6 yuk jang | 7 chil jang | 8 pal jang | Koryo

Et taekwondomønster er en bestemt kombinasjon av bevegelser og teknikker. Mønsteret er en tenkt kamp, der du møter mange fiender, og bruker bestemte teknikker for å forsvare deg.

Hvert mønster er en kombinasjon av forsvar og angrep. Den første bevegelsen er alltid en blokkering, et forsvar. Det symboliserer at taekwondo først og fremst er ment som et hjelpemiddel for å unngå kamp.

Mønstrene kalles poomse på koreansk. De åtte første mønstrene kalles taegeuk poomse.

Taegeuk, ”det store ultimate”, er kraften som ligger bak hele universet. Dette tilsvarer det kinesiske begrepet tai chi, og innebærer foreningen av yin og yang. Taegeuk regnes for å være stammen i taekwondos teknikker og filosofi. Tankene bak taegeuk blir beskrevet i boken ”Book of Changes”, som er en av de fremste bøkene i orientalsk filosofi. Vi deler taegeuk inn i åtte hovedgrener av filosofiske teorier, og de åtte første poomsene er grunnlagt på disse teoriene. For å forstå tanken bak må man sette seg inn i det koreanske flaggets symboler og betydning.

Midten av flagget er yin og yang. Yin-yang er et gammelt kinesisk tegn. Dette er tanken om den evige dualismen som eksisterer i alt, for eksempel god/ond, lys/mørke, natt/dag, myk/hard, mann/kvinne osv. Sirkelen står for evighet, noe som går i sirkel og aldri slutter.

Symbolene i hvert hjørne, spådomstegnene (divination signs på engelsk), kalles for ”kwae”. Plasseringen av disse kwae’ene henviser oss til de fire verdensretningene. Til sammen symboliserer dette universets evighet.

Disse fire symbolene kan igjen danne åtte tegn, som til sammen kalles palkwae (pal = 8). Taegeuk er bygd opp etter disse åtte spådomstegnene.

Hvert symbol er et triagram bestående av tre linjer; hver linje enten ”brutt” eller ”ubrutt”, hvilket representerer henholdsvis yin og yang. Triagrammene brukes i taoistisk kosmologi for å representere de fundamentale prinsippene av virkeligheten, sett som åtte konsepter som gjensidig påvirker hverandre.

Bevegelsesmønstrene i de åtte taegeuk-poomsene er bygget opp langs et triagram.

Her ser du de atten bevegelsene i det første mønsteret, taegeuk il jang, som symboliserer keon, begynnelsen av alle tings skapelse.

Når du skal gå mønster

”Systemet av taekwondoteknikker består av grunn­leggende bevegelser, poomser, og ferdigheter i kamp, brekking og selvforsvar. Uansett hvor stor vekt vi legger på viktigheten av å øve på mønster, er det ikke for mye, siden dette er en essensiell del når du skal lære taekwondoteknikker og grunnleggende stillinger.”

– President i Kukkiwon, Um Un-kyo

Hos MSTA legger vi stor vekt på å gå mønster. Før du kan gradere er du nødt til å lære det mønsteret som er ditt pensum. Å lære mønsteret godt nok til å bestå gradering er imidlertid bare første trinn.

Før du kan et mønster tilnærmet perfekt må du trene lenge, kanskje mange år, fordi hver stilling og hver bevegelse skal utføres nøyaktig på centimeteren. Å gå mønster er en konkurransegren helt opp til internasjonalt nivå for den som er interessert.

Det er opp til deg selv hvor god du vil bli.

Først lærer du deg det grunnleggende i hver teknikk og hver stilling, og hvilken rekkefølge de skal fremføres i. Deretter kan du øve på detaljene.

Når vi øver, tenker vi blant annet på de følgende tingene:

 • Fra sakte til hurtig; fra mykt til hardt
 • Vri på siste
 • Bruk hoftene
 • Står føttene riktig?
 • Tre sekunders pause, og ”følg lederen”
 • Bruk begge armer
 • Bruk blikket
 • Treff riktig mål
 • Beskytt riktig mål
 • Treff med riktig kroppsdel
 • Snu på tåballer
 • Skap kraft

Fra sakte til hurtig; fra mykt til hardt

Angrep og blokkeringer starter sakte og mykt, og ender hurtig og hardt. Dette er i overensstemmelse med yin og yang.

Vri på siste

For de fleste slag og blokkeringer skal du vri håndleddet rett før hånden er i riktig posisjon. Dette øker kraften, både i angrep og forsvar.

I tillegg; når du blokkerer, bidrar vridningen til at noe av kraften i motstanderens angrep ledes bort fra målet.

Bruk hoftene

Ofte skal du vri hoftene samtidig som du leverer et angrep eller et forsvar. Dette øker kraften.

Står føttene riktig?

Føttene skal stå i en bestemt stilling i hver eneste del av mønsteret. For hver stilling er det angitt to ting: avstanden mellom føttene, og hvilken vinkel føttene har. Eksempel: For den korte stillingen, apseogi, skal det være en fots avstand mellom føttene, og bakfoten skal vris 30 grader utover.

I de aller fleste stillinger skal dessuten hele foten være i bakken – du skal ikke løfte på hælen. Noen få unntak finnes, som dwikkoaseogi og beomseogi.

Når du øver på mønsteret, er det en god ide å se ned på føttene dine stadig vekk. Er avstanden og vinkelen riktig?

Tre sekunders pause, og ”følg lederen”

Hver del av mønsteret skal markeres.

Ved første del av innøvingen går vi mønsteret ”på telling”, der instruktøren gir kommando for neste bevegelse. Når vi går ”uten telling” må vi selv prøve å holde riktig hastighet. Ved gradering går vi uten telling.

Når du har fullført en bevegelse, skal det gå tre sekunder til du starter den neste bevegelsen.

Når flere utøvere går mønster samtidig, skal – ideelt sett – alle gå på likt. Du holder et øye med den utøveren som står helt foran, og forsøker å holde samme takt. (Når du i mønsteret snur og går tilbake igjen, følger du selvsagt den som står bakerst.)

Å bruke begge armer

Når et angrep eller en blokkering utføres med én hånd, skal du allikevel ofte bruke begge armer. Vi kaller den ene armen blokkeringsarm eller slagarm, og den andre armen trekkarm: når den ene armen blokkerer eller slår, trekker du den andre armen til deg. Denne bevegelsen gir større kraft i angrep og forsvar.

Å bruke blikket

Når du går mønster, er det en tenkt kamp mot flere motstandere. Hver nye bevegelse skal starte med at du ser den veien motstanderen kommer fra, fordi du skal reagere på hva motstanderen gjør. Hver gang du skal skifte retning, må du først se riktig vei, og så kommer stilling og teknikk hurtig etterpå.

En motstander kommer bakfra! Han forbereder et spark? Blikket og trekkarmen søker motstander. Klar for å snu og blokkere lavt.

Å treffe riktig mål

Alle angrep skal treffe et bestemt sted på motstanderens kropp.

I de første mønstrene er dette vanlige mål:

 • myong chi (solar plexus) for kroppsangrep
 • philtrum (punktet rett under nesa) for angrep mot hodet
 • mok (nakke)

Når du angriper, skal du se for deg en motstander som er like stor som deg selv: ditt kroppsangrep skal være på linje med myong chi (din solar plexus), ditt hodeangrep skal være på linje med philtrum (under nesa di), ditt nakkeangrep skal være på linje med din nakke, og så videre.

De fleste spark skal ha motstanderens hode som mål, men for mange er det vanskelig å sparke så høyt. Det viktigste er at sparket er teknisk riktig.”Spark så høyt som ditt eget belte” er minstekravet, så kan du bruke tid på å tøye ut for å sparke høyere etter hvert.

Å beskytte riktig mål

Kroppsblokkeringer skal beskytte myong chi (din solar plexus), høye blokkeringer skal beskytte philtrum (rett under nesa). Når du blokkerer, må du sørge for at det du blokkerer med (håndledd, håndkant, håndflate) faktisk beskytter det sårbare punktet.

Eksempel: momtong makki i mønster 1. Motstander slår rett mot din myong chi (solar plexus). Du blokkerer med håndleddet. Sørg for at håndleddet ditt faktisk dekker myong chi.

Når du øver på mønsteret, bør du tenke underveis når du utfører et angrep eller en blokkering: Er dette riktig høyde? Er det riktig vinkel fremover?

Å treffe med riktig kroppsdel

I hvert angrep og hver blokkering er det en bestemt del av din kropp som skal treffe motstanderen. For hver nye teknikk du lærer, må du tenke over dette. I de første mønstrene er dette viktige poenger:

 • momtong jireugi og deungjumeok apchigi (to angrep med knyttneven): du skal treffe målet med de to største knokene
 • apchagi (frontspark): du skal ”trekke til deg” tærne slik at du treffer med tåballene
 • yopchagi (sidespark): du skal vri foten slik at fotkanten treffer motstander
 • i mange blokkeringer skal du bruke palmok, dvs. håndleddet

Du må tenke på hvordan hånd og fot skal vris slik at du treffer med riktig del.

Snu på tåballene

Når du skal skifte retning, skal du holde tåballene i gulvet mens du snur – ikke hælen.

Kraft

Teknikkene i taekwondo er utviklet for å gi størst mulig kraft, både i angrep og forsvar. For å gi hver teknikk maksimal kraft er det mange ting som spiller inn. Utenom den rene fysiske styrken, er dette ting du må tenke på:

 • Fart er den faktoren som gir aller størst utslag for kraften. Hurtighet kan du øve opp. I tillegg bruker du andre teknikker for å øke farten i angrepet/forsvaret.
 • Å vri hoftene gir ekstra fart og derved ekstra kraft.
 • Å vri hånden i trefføyeblikket gir ekstra kraft, både ved slag og blokkering.
 • Et lite punkt gir større kraft enn et stort punkt. Eksempel 1: å treffe med to knoker gir mye større kraft enn å treffe med hele forsiden av neven. Eksempel 2: å treffe med tåballene gir mye større kraft enn å treffe med hele fotsålen.
 • Bevegelse mot målet gir ekstra fart og tyngde og derved ekstra kraft.
 • Å trekke til deg den ene armen samtidig som du slår eller blokkerer med den andre, og å trekke til deg armene når du sparker, gir ekstra kraft ved å bruke vektstangsprinsippet.
 • For noen angrep får du ekstra fart og ekstra kraft ved å bevege overarm/underarm og lår/legg separat.

(Å utføre et kihap i angrepsøyeblikket gir ytterligere kraft, men mens du går mønster bruker du ikke kihap for hvert angrep.)

Retninger i mønsteret

Når du går mønster, forholder du deg til fremover og bakover, høyre og venstre. Når mønsteret skal beskrives, brukes det i taekwondo en form for kart.

For mønster 1-8 (taegeuk poomse) følger bevegelsene en løype i form av et triagram; for høyeregrads mønstre har løypene andre former.

På dette ”kartet” er det fire retninger: ga, na, da og ra. Dette er de fire første tegnene i det koreanske skriftsystemet. Utøveren starter i na og ser mot ga, der instruktøren står.

I beskrivelsen av en bevegelse vil ”blikk” og ”retning” angis med disse fire begrepene.

Eksempel: bevegelse 4 i mønster 1: Blikk mot Ra 1. Retning Ra 1. Wen apseogi, momtong bandae jireugi (venstre kort stilling, samsides kroppsslag).

Fra en instruksjonsvideo for taegeuk il jang (mønster 1).
I videoen bruker de triagrammet, og en lysende prikk forteller hvor bevegelse 4 fører hen.