Svart belte

Avtalekamper for svart belte

Utøvere som skal ha svart belte trener på tretten avtalekamper. Dette er han bon kyorugi, enstegskamp («one step»). Kamp 7-9 er hosinsul, selvforsvar. Kamp 10-13 er hoppespark.

Kjapp oversikt 1-13

Kamp 1

 • Motstander angriper i kroppshøyde
 • Du går ut i juchum seogi; blokkerer med sonnal makki og leverer olgul jireugi; utfører dangkyo jeocho jireugi
 • (ridestilling, håndkantblokk / hodeslag, utfører trekk og omvendt slag)

Kamp 2

 • Motstander angriper i kroppshøyde
 • Du går ut i juchum seogi; blokkerer med sonnal makki og leverer sonnal an mok chigi; over i beom seogi og leverer sonnal bakkat mok chigi
 • (ridestilling, håndkantblokk / nakkestøt innover > kattestilling / nakkestøt utover

Kamp 3

 • Motstander angriper i kroppshøyde
 • Du går ut i juchum seogi; blokkerer med momtong yop makki; leverer palkup yop chigi og pågølgende deungjumeok yop chigi
 • (ridestilling, sideblokk / side albuestøt / side håndbaks neseslag)

Kamp 4

 • Motstander angriper i kroppshøyde
 • Du går tilbake i dwit kubi; leverer ap chagi mot motstanders arm og dollyo chagi mot hode; lander i beom seogi og kodureo bakkat makki
 • (bakstilling > frontspark, rundspark > kattestilling og assistert kroppsblokk utover)

Kamp 5

 • Motstander angriper i kroppshøyde
 • Du tar et steg til venstre for motstander, leverer kodeup yop chigi og lander i dwit kubi, kodureo bakkat makki (kyonumse)
 • (steg til venstre > to påfølgende sidespark > bakstilling og assistert kroppsblokk utover 

Kamp 6

 • Motstander angriper i kroppshøyde
 • Du tar et steg til høyre for motstander, leverer yop chagi med påfølgende mom yop chagi; lander i dwit kubi med kodureo bakkat makki (kyonumse)
 • (sidespark / snu og sidespark > bakstilling, assistert kroppsblokk)

Kamp 7

 • Hosinsul – selvforsvar. Blokker, grip, kast, slag.

Kamp 8

 • Hosinsul – selvforsvar. Blokker, grip, kast, kontroller.

Kamp 9

 • Hosinsul – selvforsvar. Blokker, grip, kast, kontroller.

Kamp 10-13

 • 10: twio yop chagi / hoppe-frontspark
 • 11: twio dollyo chagi / hoppe-rundspark
 • 12: twio yop chagi / hoppe-sidespark
 • 13: twio dwit chagi / hoppe-bakspark