4 sa jang

Taegeuk sa jang

Mønster 4

Taegeuk sa jang representerer jin, som symboliserer torden, i betydningen stor kraft og verdighet. Nye teknikker er sonnal momtong makki (håndkantsblokk), pyonsonkkeut tzireugi (fingerstikk), jebipoom mok chigi (svalestilling og nakkestøt), yop chagi (sidespark), momtong bakkat makki (kroppsblokk utover) og deungjumeok olgul ap chigi (ansiktsstøt med bakside av knyttneve). Mønsteret kjennetegnes av diverse bevegelser som er en forberedelse til kamp, og mange bakstillinger.

Video

Kart

Stillinger, blokkeringer og angrep

Stillinger:

 • charyeot seogi (giv akt-stilling)
 • kibon junbi seogi (grunnleggende klarstilling)
 • ap seogi (kort stilling)
 • ap kubi (seogi) (lang stilling)
 • dwit kubi (seogi) (bakstilling, L-stilling)

Blokkeringer:

 • arae makki (lav blokk)
 • momtong an makki (kroppsblokk innover)
 • olgul makki (høy blokk)
 • sonnal momtong bakkat makki (håndkants kroppsblokk utover) er ny
 • nullo makki (pressblokk) er ny
  når nullomakki henger sammen med en tzireugi, kalles det nullomakko tzireugi
 • momtong bakkat makki (kroppsblokk utover) er ny

Angrep:

 • momtong jireugi (kroppsslag)
 • momtong dubeon jireugi (dobbeltslag)
 • ap chagi (frontspark)
  når ap chagi henger sammen med en makki, kalles det ap chago makki 
 • yop chagi (sidespark) er ny
  når yop chagi er i sammenheng med en chigi, kalles det en yop chago chigi 
 • jebipoom mok chigi (svalestilling med nakkestøt) er ny
 • pyonsonkkeut sewo tzireugi (fingerstikk) er ny
 • deungjumeok olgul ap chigi (håndbaks ansiktsstøt) er ny

Sonnal momtong bakkat makki

Sonnal makki likner på hansonnal makki (enhåndkantsblokk). Din håndkant skal blokkere et angrep mot myong chi (solar plexus). Håndtupper på blokkeringsarm ender i skulderhøyde. Strakt håndledd.

Den andre hånden skal her være en støttehånd, og ende opp som en flat hånd over din myong chi, rundt 1 cm ut fra kroppen. Albuene holdes inntil kroppen.

Blokkeringsarm starter i området mellom hode og skulder (for eksempel omtrent ved øret). Støttearm starter parallelt, litt under, maksimalt i skulderhøyde.

Nullo makki

Flat hånd slås ned til vannrett stilling for å presse unna et slag. Sonnal makki med påfølgende nullo makki er et forsvar mot et dobbeltslag mot kroppen.

I dette mønsteret skal nullomakki følges direkte, uten pause, av pyonsonkkeut sewo tzireugi. Dette kalles da nullo makko pyonsonkkeut sewo tzireugi.

Momtong bakkat makki

I en anpalmok makki er det innsiden av håndleddet som skal blokkere. Ditt håndledd skal beskytte myong chi.

Blokkeringsarm starter ved motsatt skulder. Håndleddet vris rett før bevegelsen fullføres for å få ekstra kraft; samtidig bidrar dette til å skyve kraften i motstanderens angrep ut og vekk fra din kropp.

Yop chagi

Du vender siden mot motstanderen, trekker opp foten med bøyd kne, og skyter foten rett frem sidelengs mot motstanderen. Foten vris; du skal treffe med fotkanten (balnal). I utgangspunktet er målet motstanderens hode.

Spark så høyt du kan, minimum i høyde med ditt eget belte; og like høyt med hver fot.

Kroppen skal ideelt sett forme en y. Standfoten ned, sparkefot i hodehøyde, kroppen utstrakt i motsatt retning, skrått oppover. Hodet vridd så ser hvor sparket treffer.

Standfoten skal vris så den peker bakover. Det er en utfordring å få med hoftebevegelsen i sparket. Videre kreves det en del øvelse å få to gode sidespark etter hverandre. Balansen er viktig.

I frikamp eller ved brekking er det viktig at du sparker gjennom og forbi målet. I mønster kan du stoppe sparket omtrent der motstanderen skal befinne seg.

Jebipoom mok chigi

Jebipoom mok chigi er et kombinert forsvar og angrep, til bruk når du blir angrepet med et slag mot hodet. Du blokkerer med flat hånd som føres opp i høy blokk. Helt samtidig utfører du et nakkestøt med hånden på den siden der foten står bakerst. Overkroppen vris 30 grader andre veien, for å følge støtet og gi det mer kraft.

Begge hender starter bak, på samme side, med åpen hånd. Støthånd starter i ørehøyde, blokkeringshånd i magehøyde.

Pyonsonkkeut sewo tzireugi

Flat hånd holdes vertikalt. Fingertuppene skal støtes med stor kraft inn i motstanderens myong chi (solar plexus). Den andre hånden støtter under støthåndens albue.

Fingerstikk har potensielt stor skadeeffekt fordi all din kraft konsentreres på et svært lite punkt, som øyne, hals, solar plexus eller underliv. Samtidig er det ikke et angrep du uten videre kan bruke fordi du risikerer å knekke dine egne fingre. Du må gjennom en lang periode med herding av fingre før du eventuelt kan bruke det i praksis. La dette være en teoretisk øvelse!

I dette mønsteret skal nullo makki følges direkte av pyonsonkkeut sewo tzireugi. Nullo makko tzireugi.

  

Deungjumeok olgul ap chigi

Støtarmens knyttneve starter under trekkarmens armhule; trekkarmen over kroppen utenfor. Støtarm dras frem. Knoker skal treffe motstanders philtrum (under nesa), håndledd strakt. Trekkarm tilbake.

Vis kraft: du må tenke deg at du faktisk skal treffe motstanderen! Husk å få med hoftene.